Over Models INC

Models INC is een modellenbureau en hostessenbureau, dat is reeds bekend. Maar wat maakt ons uniek?

  • De Models INC medewerkers worden geselecteerd na een grondige persoonlijke screening. Hier wordt rekening gehouden met o.a. de uitstraling, algemene kennis, vriendelijkheid en het onberispelijk voorkomen. Bereidwilligheid, talenkennis, kennis van etiquette en het zich kunnen inleven in diverse situaties (individueel en in teamverband) worden grondig onderzocht. Bovendien wordt er een selectie gemaakt van de aard van de opdrachten waarvoor zij in aanmerking komen.
  • Potentiële medewerkers worden pas tewerkgesteld na grondige opleiding, gevolgd door een kwalitatieve en degelijke begeleiding.
  • Op elke organisatie is een verantwoordelijke van Models INC aanwezig. Op deze manier wordt er een garantie gegeven dat de taken optimaal worden uitgevoerd, naar wens van de opdrachtgever.
  • Persoonlijk contact met de opdrachtgever kan alleen maar bevorderlijk zijn voor het slagen van de organisatie. Daarom worden kosten noch moeite gespaard om voor en tijdens het evenement de taken met u door te nemen in een persoonlijk gesprek. Na het evenement volgt een grondige evaluatie om te peilen naar uw tevredenheid.
  • Models INC is zeer goed bereikbaar, voor opdrachtgevers ook buiten reguliere werkuren, om eventuele onvoorziene gebeurtenissen in kaart te brengen en om hiervoor zo spoedig mogelijk de beste oplossing te kunnen bieden.
  • De briefing van de Models INC werknemers is een gratis dienst indien deze onmiddellijk voor aanvang van het evenement wordt gegeven, en op dezelfde locatie.
  • Bij het selecteren van medewerkers voor uw organisatie wordt er rekening mee gehouden dat deze woonachtig zijn in een bepaalde regio rond de locatie waar het event plaatsvindt. Dit om de vervoersonkosten tot een minimum te herleiden. Ook wordt er nagegaan of meerdere medewerkers zich kunnen verplaatsen met één voertuig.
  • Op basis van beschikbaarheid wordt er rekening mee gehouden dat u steeds op dezelfde medewerkers kunt rekenen die perfect op de hoogte zijn van uw onderneming.
  • De Models INC medewerkers worden met respect en dankbaarheid geprezen. Een goede communicatie ligt aan de basis van deze optimale samenwerking. Bovendien worden zij meer dan wettelijk voorzien vergoed, wat hun persoonlijke motivatie en inzet zeker ten goede komt.
  • Niet voor niets is onze slogan ‘nog nooit zag u zo’n dynamisch team’. Ons onberispelijk imago is een verdienste van jarenlang klantgericht denken, in combinatie met de juiste medewerkers op de juiste plaats die weten wat het woord ‘dynamisch’ betekent. Voor een uitgebreid overzicht van referenties en bijhorend fotomateriaal kunt u terecht op de andere pagina's.